Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Изготвяне на проект в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ВЕЦ „Симеоново“ – конструктивно укрепване на сграда съгласно мерки и препоръки на Технически паспорт – изготвяне на инвестиционен проект“; Обособена позиция 2: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – изготвяне на инвестиционен проект за реализиране на мерки и препоръки за конструктивно укрепване – съгласно изготвен Технически паспорт“

Реф. №: 16ИП-750А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051815


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана29.03.2016 г.
Условия за участие29.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Отговор на въпрос04.04.2016 г.
Протокол класиране16.05.2016 г.
Договор - ОП 115.06.2016 г.
Договор - ОП 215.06.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2