Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg
Oткрита процедура с предмет: "Доставка на предпазни и работни облекла и обувки чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", реф. № 14ТП-В19А012, в пет лота, както следва:
ЛОТ 1: Доставка на предпазно работно облекло
ЛОТ 2: Доставка на тениски
ЛОТ 3: Доставка на връхно предпазно работно облекло
ЛОТ 4: Доставка на работно облекло за заварчици
ЛОТ 5: Доставка на предпазни и работни обувки


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отваряне на фин. предложения 
Информация съгласно чл.73 от ЗОП - 23.10.201408.09.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л02 с приложения23.10.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л05 с приложения05.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0405.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0330.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0130.01.2015 г.
Справка за извършено плащане30.01.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане18.05.2015 г.
Справки за извършено плащане - 4бр.10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0106.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0310.07.2015 г.
Справка за извършено плащане10.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0106.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0213.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0513.08.2015 г.
Справки за извършено плащане13.08.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ - Л0316.09.2015 г.
Справки за извършено плащане22.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0228.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0428.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0501.02.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Справка за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0518.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0122.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0322.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0318.03.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2