Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕТКА НА ЛЯВ ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „КЪРДЖАЛИ“

Реф. №: 16ИП-560А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление15.04.2016 г.
Решение15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП12.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-00.00.00.00.00-00-L 10112.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.00.00.00.00-00-R 10012.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.01.00.00.00-00-R 9812.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.00.00.00.00-00-L 9912.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.01.00.00.00-00-L 9712.05.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП16.05.2016 г.
Протокол 101.07.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 210.09.2016 г.
Протокол 310.09.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД10.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие30.09.2016 г.
Договор07.06.2017 г.
информация за освобождаване на гаранции за участие12.06.2017 г.
Допълнително споразумение17.10.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Изпълнение на договор12.01.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2