Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции“

Реф. №: 16ИП-М50А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.04.2016 г.
Обявление06.04.2016 г.
Документация06.04.2016 г.
Отговор на въпрос11.04.2016 г.
Отговор на въпрос25.04.2016 г.
Протокол 117.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.06.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Протокол 207.07.2016 г.
Протокол 307.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 224.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 114.10.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 119.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 121.10.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 330.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 218.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2