Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Избор на изпълнител за закупуване на горива за нуждите на НЕК ЕАД чрез използване на електронни карти"

Реф. №: 15ТП-719А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0059

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.12.2015 г.
Промяна решение15.12.2015 г.
Договор ВЕЦ16.02.2016 г.
Договор ЯиК16.02.2016 г.
Договор НЕК16.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане30.03.2016 г.
Справки за извършено плащане07.04.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л03-218.04.2016 г.
Справка за извършено плащане20.04.2016 г.
Справки за извършено плащане26.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Справка за извършено плащане18.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0318.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л02-218.05.2016 г.
Справки за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане03.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0316.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане30.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане04.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0319.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане07.09.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0309.09.2016 г.
Справки за извършено плащане30.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане04.10.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0119.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0219.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0319.10.2016 г.
Справки за извършено плащане28.10.2016 г.
Справки за извършено плащане01.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0318.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане01.12.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0315.12.2016 г.
Справки за извършено плащане23.12.2016 г.
Справки за извършено плащане03.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0116.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0216.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0316.01.2017 г.
Справки за извършено плащане02.02.2017 г.
Справки за извършено плащане03.02.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0115.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0315.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане01.03.2017 г.
Справки за извършено плащане02.03.2017 г.
Справка за извършено плащане09.03.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0317.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0217.03.2017 г.
Справка за извършено плащане30.03.2017 г.
Справки за извършено плащане31.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.04.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане03.05.2017 г.
Справки за извършено плащане04.05.2017 г.
Справка за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0318.05.2017 г.
Справка за извършено плащане30.05.2017 г.
Справки за извършено плащане02.06.2017 г.
Справки за извършено плащане05.06.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0320.06.2017 г.
Справки за извършено плащане29.06.2017 г.
Справки за извършено плащане05.07.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0321.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справка за извършено плащане29.08.2017 г.
Справки за извършено плащане05.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0320.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Справки за извършено плащане05.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0320.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане02.11.2017 г.
Справка за извършено плащане03.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0120.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0220.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0320.11.2017 г.
Справка за извършено плащане28.11.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Справки за извършено плащане06.12.2017 г.
Справки за извършено плащане20.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0120.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0220.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0320.12.2017 г.
Справки за извършено плащане03.01.2018 г.
Справки за извършено плащане04.01.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 211.01.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 312.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0319.01.2018 г.
Справка за извършено плащане24.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0125.01.2018 г.
Информация за изпълнение на договор - ОП129.01.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2