Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на първични съоръжения за ЗРУ 10 и 20 kV" в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на триполюсни вакуумни прекъсвачи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на триполюсни ножови разединители.

Реф. №: 15ИП-050А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0058

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2015 г.
Обявление03.12.2015 г.
Документация03.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП15.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП18.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП21.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.02.2016 г.
Протокол 126.02.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД26.02.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 112.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 211.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.07.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2