Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. на обекти: ПАВЕЦ „Чаира" и ВЕЦ „Сестримо"

Реф. №: 15ИП-У19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0057

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2015 г.
Обявление19.11.2015 г.
Документация19.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.27.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.01.12.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП03.12.2015 г.
Протокол 106.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти19.01.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение СД26.02.2016 г.
Договор06.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор11.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2