Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Изпълнение на проучвателни и проектни услуги за изграждане на геодезически мрежи за контрол на деформациите на производствени сгради и съоръжения, експлоатирани от Предприятие „Водноелектрически централи” на НЕК ЕАД, разделени в пет обособени позиции:

Обособена позиция 1:    ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”, ВЕЦ „Кричим”, ПАВЕЦ „Орфей”;
Обособена позиция 2:    ВЕЦ „Девин”, ВЕЦ „Тешел”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Устово”;
Обособена позиция 3:    ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Пещера”, ВЕЦ „Алеко”, ВЕЦ „Сестримо”
Обособена позиция 4:    ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Студен кладенец”, ВЕЦ „Кърджали”;
Обособена позиция 5:    ВЕЦ „Левски”, ВЕЦ „Тъжа”

Реф. №: 15ИП-550А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0035

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 123.10.2015 г.
Протокол 202.12.2015 г.
решение на СД НЕК02.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 1,2 и 302.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 4 и 502.12.2015 г.
Информация за възстановени гаранции18.12.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2