Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии за НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи" с реф.№15ИП-У50А031 в 5 обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 220 VDC, 200 Ah за ВЕЦ „Бели Искър – 1 бр."
Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни батерии 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Левски" – 1бр. и 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Тъжа" – 1бр."
Обособена позиция №3 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 110 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Устово" – 1бр."
Обособена позиция №4 – „Доставка на комплект мобилна, необслужваема оловно – киселинна батерия 220 VDC, 100 Ah – 1 бр., токозарядно устройство 220 VDC, 40А– 1бр.;
Обособена позиция №5 – „Доставка на уред за измерване на остатъчния капацитет на акумулаторни батерии – 1 бр."

Реф. №: 15ИП-У50А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0027

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП10.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 104.09.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции25.11.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2