Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на санитарни материали, съгласно Приложение № 1.1"
Обособена позиция № 2: „Доставка на санитарни материали, съгласно Приложение № 1.2"

Реф. №: 15АС-219А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.05.2015 г.
Обявление26.05.2015 г.
Документация26.05.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.218.06.2015 г.
Протокол 102.07.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ28.07.2015 г.
Протоколи28.08.2015 г.
Решение СД класиране28.08.2015 г.
Договор № 15АС-219А026-ЛО1 с приложения09.10.2015 г.
Договор № 15АС-219А026 - ЛО2 с приложения09.10.2015 г.
Информация възстановени гаранции за участие20.10.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Справки за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Справки за извършено плащане28.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0123.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0223.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 123.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 223.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2