Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Извършване на диагностика, текущ ремонт и доставка на авточасти, възли, детайли и консумативи за пътни превозни средства /автомобили и специализирана техника/, собственост на НЕК ЕАД", както следва:

Обособена позиция 1: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи".

Обособена позиция 2: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади".

Обособена позиция 3: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, ЦУ и звено СК „Белене" и НЕК ЕАД, Предприятие „АЕЦ Белене".

Обособена позиция 4: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на специализираната техника /челни товарачи, ескаватори, багери, булдозери,трактори, мотокари и др./, използвана за нуждите на НЕК ЕАД".

Обособена позиция 5: „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специални автомобили, автобуси и специализирана техника, използвани за нуждите на НЕК ЕАД".

Реф. №: 15РП-М19А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.04.2015 г.
Обявление27.04.2015 г.
Документация27.04.2015 г.
Отговор на въпрос 05.05.201507.05.2015 г.
Документация от 11.05.2015 г.11.05.2015 г.
Решение за промяна12.05.2015 г.
Протокол № 103.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения11.06.2015 г.
Съобщение от 12.06.2016 г.12.06.2015 г.
Съобщение от 19.06.2016 г.19.06.2015 г.
Решение на СД09.07.2015 г.
Протокол № 209.07.2015 г.
Протокол № 309.07.2015 г.
Протокол № 409.07.2015 г.
Протокол № 509.07.2015 г.
Протокол № 509.07.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие20.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 121.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 221.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 321.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 421.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 521.08.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0519.11.2015 г.
Справка за извършено плащане23.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0517.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. Декември-ЛО519.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0518.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0518.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0518.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0518.05.2016 г.
Справки за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0316.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0516.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л02-216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0520.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0304.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0504.08.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0309.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0509.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане14.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0420.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0520.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0518.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0415.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0515.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0416.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0516.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0515.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0517.03.2017 г.
Справки за извършено плащане22.03.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0518.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0518.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0320.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0520.06.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0420.07.2017 г.
Справки за извършено плащане01.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0421.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане29.08.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 430.08.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0320.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0205.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0305.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 512.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 131.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 222.01.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2