Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ПРЕДМЕТ:
Обособена позиция 1: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за язовирни райони и ремонтни бази
Обособена позиция 2: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на сектор „Почивно дело"

Реф. №: 14ПП-519А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0001

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление16.01.2015 г.
Документация16.01.2015 г.
Решение16.01.2015 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване16.01.2015 г.
Решение за промяна29.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП02.02.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.02.2015 г.
Решение за прекратяване06.03.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура по ЗОП03.04.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие15.06.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2