Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 5 (пет) лота:

ЛОТ 1 – 'Подводен оглед на язовирна стена „Александър Стамболийски"
ЛОТ 2 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Ивайловград"
ЛОТ 3 – „Подводен оглед на съоръжения – язовир „Студен кладенец"
ЛОТ 4 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Копринка"
ЛОТ 5 – „Подводен оглед на допълнителен тунелен изпускател (ДТИ) на язовирна стена „Кърджали "

Реф. №: 14ИП-В60А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0036


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад 

Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД 

Гаранции 

14.10.2014 г.

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

14.04.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2