Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони "Искър", "Петрохан", "Благоевград" и "Производствена база към управление“ в седем обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – "Доставка на общо строителни материали за язовирен район "Искър", "Петрохан", "Благоевград" и "Производствена база към управление";
Обособена позиция № 2 – "Доставка на метални изделия и армировка за язовирен район "Искър", "Петрохан" и "Благоевград";
Обособена позиция № 3 – "Доставка на ВиК части за язовирен район "Искър" и "Петрохан";
Обособена позиция № 4 – "Доставка на електрически материали за язовирен район "Искър";
Обособена позиция № 5 – "Доставка на цимент за язовирен район "Искър", "Петрохан" и "Благоевград";
Обособена позиция № 6 – "Доставка на строителни разтвори от бетон за язовирен район "Искър" и "Петрохан";
Обособена позиция № 7 – "Доставка на дограма за язовирен район "Искър", и "Производствена база към управление"

Реф. №: 16РП-060А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0034

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.08.2016 г.
Обявление17.08.2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ17.08.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.10.2016 г.
Протокол 114.11.2016 г.
Протокол 214.11.2016 г.
Решение на СД14.11.2016 г.
Доклад на комисията14.11.2016 г.
Обявление - прекратяване ОП 1, 2, 4, 5, 6 и 716.11.2016 г.
Обявление - възлагане на ОП 322.12.2016 г.
Договор - ОП 322.12.2016 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 303.05.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2