Новини

Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2: Доставка на апарат заваръчен комплект, ЯР „Голям Беглик“;
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване и аксесоари за заваряване, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 4: Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20РП-350А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
ТС ОП 112.06.2020 г.
ТС ОП 212.06.2020 г.
ТС ОП 312.06.2020 г.
ТС ОП 412.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация18.06.2020 г.
Документация - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 1 - изменена18.06.2020 г.
ТС ОП 4 - изменена18.06.2020 г.
Разяснения26.06.2020 г.
Разяснения06.07.2020 г.
Протокол 130.07.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук