Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Почивен комплекс "Енерго-Пампорово"
Обособена позиция 2 – Обекти в гр. София и с. Долни Пасарел
Обособена позиция 3 – Обекти в гр. Пловдив, гр. Кричим и с. Михалково
Обособена позиция 4 – Обекти в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак
Обособена позиция 5 – Обекти в гр. Кърджали и гр. Ивайловград

Реф. №: 16ТП-В19А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059781


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.12.2016 г.
Условия за участие12.12.2016 г.
Протокол10.01.2017 г.
Договор ОП 523.01.2017 г.
Договор ОП 106.02.2017 г.
Договор ОП 306.02.2017 г.
Договор ОП 214.02.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2