Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Ремонт на пожароизвестителни инсталации в две обособени позиции - реф.№16ИП-550А037, както следва:
Обособена позиция 1 - Ремонт пожароизвестителна система на ведомствени блокове на ВЕЦ "Студен кладенец";
Обособена позиция 2 – Сигнализация и управление на ПГИ с СО2 на ХГ1 и ХГ2 – изпълнение на проект на ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 16ИП-550А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058915


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява09.11.2016 г.
Условия за участие09.11.2016 г.
Работен проект09.11.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.11.2016 г.
Протокол06.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2