Събиране на оферти с обява

Наименование: "ВЕЦ "Девин" - Рехабилитация на хидротурбинно оборудване на ХГ-1 и ХГ-2 с три обособени позиции"

Реф. №: 16ИП-А50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054678


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.07.2016 г.
Условия за участие26.07.2016 г.
Протокол18.08.2016 г.
Договор-ОП 119.09.2016 г.
Договор-ОП 219.09.2016 г.
Договор-ОП 319.09.2016 г.