Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400 kV

Реф. №: 16ИП-450А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054630


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява25.07.2016 г.
Условия за участие25.07.2016 г.
информация за удължаване срок за получаване на оферти08.08.2016 г.
Протокол30.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.