Събиране на оферти с обява

Наименование:Доставка на рентгенов апарат за нуждите на Органа за контрол "Контрол по дефектоскопия" от вида "С"

Реф. №: 16ИП-Х50А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054087


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.07.2016 г.
Условия за участие05.07.2016 г.
Протокол22.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.