tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на П ВЕЦ към НЕК ЕАД

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1. Площ от 13.5 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 5 бр. антени;
2. Площ от 10.5 кв.м. във ВЕЦ „Момина клисура”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;
3. Площ от 5.65 кв.м. във ВЕЦ „Бели Искър”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологична кабина и 1 бр. антена;
4. Площ от 10 кв.м. в ПАВЕЦ „Чаира”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – технологично табло и 6 бр. антени;

5. Площ от 12.4 кв.м. във ВЕЦ „Алеко”, включващи площта на ½ технологична кабина, разположена на южната стена на Апаратна камера и площта на 3 бр. антени, монтирани на покрива на сградата на Апаратна камера.

 Документация

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Aпартамент № 7, с обща площ 56 кв.м., находящ се на ул. „Атанас Войнов” № 1, село Катунци, община Сандански

 Документация