Покана

Наименование: Заверка и ремонт при необходимост на тахографи и ограничители на скоростта монтирани на МПС, собственост на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 23.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2023 г.
1. Техническа спецификация22.02.2023 г.
2. Предложение за изпълнение на поръчката22.02.2023 г.
3. Ценово предложение22.02.2023 г.
4. Проект на договор22.02.2023 г.
5. Информационен лист на участника22.02.2023 г.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП22.02.2023 г.
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител22.02.2023 г.