Покана

Наименование: Проект и изпълнение на преработка на тръбна разводка на отоплителна инсталация на експлоатационна сграда на язовирна стена „Въча“, ЯР „Въча

Статус: Активна до: 28.10.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 12.10.2022 г.
Техническа спецификация 12.10.2022 г.
Приложение 1 12.10.2022 г.
Приложение 2 12.10.2022 г.
Приложение 3 12.10.2022 г.
Приложение 4 12.10.2022 г.
Приложение 5 12.10.2022 г.
Приложение 6 12.10.2022 г.
Приложение 7 12.10.2022 г.
Приложение 8 12.10.2022 г.
Приложение 9 12.10.2022 г.
Приложение 10 12.10.2022 г.