Покана

Наименование: Доставка на устройство, стартерно, автономно за нуждите на предприятие “Язовири и каскади”

Статус: Активна до: 17.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.01.2023 г.
1. Образец - Оферта04.01.2023 г.
2. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти01.02.2023 г.
3. Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти01.02.2023 г.