Покана

Наименование: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на допълнително оборудване за контрол и мониторинг на достъпа в предприятие „Язовири и каскади“ - Управление“

Статус: Активна до: 19.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.08.2022 г.
1.Техническа спецификация19.08.2022 г.
2. Образец - Оферта19.08.2022 г.
3. Таблица за съответствие19.08.2022 г.
4. Ценова таблица19.08.2022 г.
5. Проект на Възлагателно писмо19.08.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти13.09.2022 г.