Провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание

Покана

Образци

Активна до 25.05.2023 г.