Провеждане на Търг с тайно наддаване в закрито заседание

Търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на стаи с номера 107 с площ 20,10 кв.м, 108 с площ 20,80 кв.м и 207 с площ 20,10 кв.м, намиращи се в четириетажна сграда, собственост на дружеството, в гр. Белово, бул. “Освобождение” № 64“  

Покана

Образец