Провеждане на търг с тайно наддаване в закрито заседание за отдаване под наем за срок до пет години на стая № 109 и стая № 309, намиращ се в гр. Белово, бул. “Освобождение” № 64.