Покана

Наименование: Доставка на бонови заграждения за нуждите на язовирен район „Въча"

Статус: Активна до: 16.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.12.2022 г.
1. Оферта образец-бонови заграждения05.12.2022 г.
2. Таблица на съответствието-образец-Приложениe 205.12.2022 г.
3. Ценова таблица05.12.2022 г.