Покана

Наименование: Техническо оборудване за подводно и тунелно заснемане - екшън камера с аксесоари комплект в обособени позиции

Статус: Активна до: 16.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.11.2022 г.
1. Техническа спецификация-екшън камера с аксесоари комплект28.11.2022 г.
2. Техническа спецификация-осветление за екшън камера28.11.2022 г.
3. Оферта-образец техническо оборудване28.11.2022 г.
4. Таблица на съответствието-образец-Приложение 328.11.2022 г.
5. Таблица на съответствието-образец-Приложение 428.11.2022 г.
6. Ценова таблица-Обособена позиция 128.11.2022 г.
7. Ценова таблица-Обособена позиция 228.11.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти08.12.2022 г.