Покана

Наименование: „Доставка на шина за нуждите на язовирен район „Петрохан“

Статус: Активна до: 25.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2022 г.
1 Информационен лист за участника11.11.2022 г.
2 Предложение за изпълнение на поръчката11.11.2022 г.
3 Образец на декларация съгласие от подизпълнители11.11.2022 г.
4 Ценово предложение11.11.2022 г.
5 Образец на декларация по чл. 66 ал.1 от ЗОП11.11.2022 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти22.11.2022 г.