Покана

Наименование: Доставка на четири броя бонови съоръжения за нуждите на ЯР "Въча"

Статус: Активна до: 12.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.07.2022 г.
Техническа спецификация01.07.2022 г.
Образец на оферта01.07.2022 г.
Ценова таблица01.07.2022 г.
Таблица на съответствието01.07.2022 г.