Покана

Наименование: Доставка и монтаж на баланс машина за гуми за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 15.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Техническа спецификация30.06.2022 г.
Оферта образец30.06.2022 г.
Таблица за съответствие30.06.2022 г.