Покана

Наименование: Доставка на 45 (четиридесет и пет) тона дървесни пелети за отопление, в две обособени позиции за нуждите на ЯР „Родопи“ и ЯР „Белмекен”

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Техническа спецификация10.06.2022 г.
Приложение 210.06.2022 г.
Приложение 310.06.2022 г.
Приложение 410.06.2022 г.
Приложение 510.06.2022 г.
Приложение 610.06.2022 г.