Покана

Наименование: Закупуване на знамена, стойки и прътове с националния трибагреник, знаме на европейския съюз и знаме с логото на НЕК ЕАД за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Техническа спецификация10.06.2022 г.
Оферта образец10.06.2022 г.