Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

ЛЯТО 2017

През летния сезон на 2017 година централизираните почивни домове, които ще приемат почиващи са целогодишните планински бази ПОК ”Енерго” Пампорово, ПД ”Енерго” Боровец, ПД ”Енерго” Мала църква, ПД ”Енерго” Предел и сезонните морски бази ПД ”Енерго” Приморско, ПД ”Енерго 1” – „Св. Св. Константин и Елена“ и ПД ”Енерго” Росенец. 

Престоят на почиващите е организиран в смени със седем нощувки. Настаняването е след 14,00 часа в деня, посочен за начало на смяната, а напускането е до 10,00 часа в деня, след последната нощувка. В случай, че не бъде спазен часът за напускане, почиващите  подлежат на санкция от 50,00 лв. на помещение!

Потвърждаване на резервациите за морските почивни домове, ще се осъществява чрез  заплащане на  депозит, както следва:

Почивни бази

Депозит в лева

ПД „Енерго“ Приморско

75,00

ПД „Енерго“ Росенец

70,00

ПД „Енерго 1“

80,00

Депозитът е необходимо да бъде заплатен по банкова сметка на съответния почивен дом, не по-късно от 15 дневен срок, преди началната дата на резервацията. В платежното нареждане се записва почивния дом, № смяната, име и фамилия на титуляра на резервацията.

Банковите сметки на почивните бази в български лева са, както следва:

ПОЧИВНИ БАЗИ

БАНКА

IBAN

BIC

ПД „Енерго 1“

СЖ ЕКСПРЕСБАНК

BG80TTBB94001526764202

BIC: TTBBBGSF

ПД „Енерго“ Приморско

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG73 UNCR 7000 1522 6377 29

BIC: UNCRBGSF

ПД „Енерго“ Росенец

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG73 UNCR 7000 1522 6377 29

BIC: UNCRBGSF

В противен случай резервацията се анулира. Платеният депозит е основание /задължително условие/ за потвърждаване на направената резервация.

При неизползване на платена резервация, ще бъде задържан размера на внесения депозит.

В случай на възникнала причина за закъснение, притежателя на резервацията е длъжен да уведоми за това, сектор „Почивно дело“ на НЕК ЕАД – Централно управление или отговарящия за резервациите във Вашето предприятие. При липса на информация, до 24 часа от началната дата на резервацията, същата  ще бъде предоставена на други желаещи.

В почивния дом ще се осъществява заплащане при допълнително настаняване в съответното помещение и за престоят в дните над внесения депозит.

Заплаща се пълния размер на броя на нощувките по направената резервация, независимо дали има закъснение или предварително напускане.

НЕК ЕАД запазва правото си  да внася промени в цените на нощувките, които своевременно ще бъдат отразявани в сайта за резервации!

В  таблиците по – долу са посочени свободните места в почивните бази за летния сезон на 2017г.

СВОБОДНИ МЕСТА В ПД „ЕНЕРГО“ 1

СМЕНИ

НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14,00 ЧАСА

НАПУСКАНЕ ДО 10,00 ЧАСА

І

04.06.2017

11.06.2017

ІІ

11.06.2017

18.06.2017

ІV

25.06.2017

02.07.2017

V

02.07.2017

09.07.2017

09.07.2017

16.07.2017

ІХ

30.07.2017

06.08.2017

Х

06.08.2017

13.08.2017

ХІ

13.08.2017

20.08.2017

ХІІ

20.08.2017

27.08.2017

ХІV

03.09.2017

10.09.2017

СВОБОДНИ МЕСТА В ПД „ЕНЕРГО“ ПРИМОРСКО

СМЕНИ

НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14,00 ЧАСА

НАПУСКАНЕ ДО 10,00 ЧАСА

І

03.06.2017

10.06.2017

ІІ

04.06.2017

11.06.2017

ІІІ

10.06.2017

17.06.2017

ІV

11.06.2017

18.06.2017

V

17.06.2017

24.06.2017

18.06.2017

25.06.2017

ХХІ

12.08.2017

19.08.2017

ХХІІІ

19.08.2017

26.08.2017

ХХІV

20.08.2017

27.08.2017

ХХV

26.08.2017

02.09.2017

ХХVІ

27.08.2017

03.09.2017

ХХVІІ

02.09.2017

09.09.2017

ХХVІІІ

03.09.2017

10.09.2017

СВОБОДНИ МЕСТА В ПД „ЕНЕРГО“РОСЕНЕЦ

СМЕНИ

НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14,00 ЧАСА

НАПУСКАНЕ ДО 10,00 ЧАСА

І

04.06.2017

11.06.2017

ІІ

11.06.2017

18.06.2017

ІІІ

18.06.2017

25.06.2017

ІV

28.06.2017

02.07.2017

ХІІІ

27.08.2017

03.09.2017

ХІV

03.09.2017

10.09.2017

ПЛАНИНСКИ ПОЧИВНИ БАЗИ

 СМЕНИ

НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14,00 ЧАСА

НАПУСКАНЕ ДО 10,00 ЧАСА 

І

04.06.2017

11.06.2017

ІІ

11.06.2017

18.06.2017

ІІІ

18.06.2017

25.06.2017

ІV

25.06.2017

02.07.2017

V

02.07.2017

09.07.2017

09.07.2017

16.07.2017

VІІ

16.07.2017

23.07.2017

VІІІ

23.07.2017

30.07.2017

ІХ

30.07.2017

06.08.2017

Х

06.08.2017

13.08.2017

ХІ

13.08.2017

20.08.2017

ХІІ

20.08.2017

27.08.2017

ХІІІ

27.08.2017

03.09.2017

ХІV

03.09.2017

10.09.2017


Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на 3 (три) бр. токови...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на резервни части, възли,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на обема на долния...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Техническо обслужване на термопомпена...
Прочетете още...
Събиране на оферти

Наименование: „Ремонт на хладилна техника в...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2