Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Делегация от Национална електрическа компания ЕАД е...
Прочетете още...
И Н Ф О Р М А Ц И Я

Във връзка с обилните валежи на територията на...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След проявения интерес от страна на народните...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

СЕЗОН 2017

През зимният сезон на 2017 година почивните домове, които ще работят са ПОК ”Енерго” Пампорово, ПД ”Енерго” Мала църква и ПД ”Енерго” Предел. Престоят в тях е регламентиран със смени от по седем нощувки. Всяка смяна започва в неделя, след 16 часа и приключва следващата неделя, с освобождаване на стаите до 10 часа. Промяна в броят на нощувките за една смяна има по време на официалните празници и ученическите ваканции. В ПД ”Енерго” Боровец смените са с 6 нощувки от понеделник до неделя.

Представям на Вашето внимание смените през зимния сезон на 2017 година в почивните домове на НЕК ЕАД, както следва:

СМЕНИ ОТ ДАТА ДО ДАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО БРОЙ НОЩУВКИ
ХV 25.02.2017г. 01.03.2017г. 5
ХVІІ 05.03.2017г. 11.03.2017г. 7
ХVІІІ 12.03.2017г. 18.03.2017г. 7
ХІХ 19.03.2017г. 25.03.2017г. 7
ХХ 25.03.2017г. 01.04.2017г. 7
ХХІ 02.04.2017г. 08.04.2017г. 7
ХХІІ 09.04.2017г. 15.04.2017г. 7
ХХІІІ 16.04.2017г. 22.04.2017г. 7
ХХІV 23.04.2017г. 30.04.2016г. 7

От 15.01 до 19.03.2017 г. има промяна на цените на нощувките в ПОК „Енерго ”Пампорово и ПД ”Енерго” Боровец!

Промените са отразени в информацията на съответния почивен дом!


Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: „Рехабилитация на ХГІ2 във ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доброволно здравно осигуряване...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на самопочистващи филтри в...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Техническо обслужване на термопомпена...
Прочетете още...
Събиране на оферти

Наименование: „Ремонт на хладилна техника в...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2