Съвет на директорите на НЕК ЕАД

Христо Георгиев – председател на Съвета на директорите на НЕК ЕАД

Иван Йончев - член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД и изпълнителен директор на НЕК ЕАД

Момчил Ванов - член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД