shutterstock team work 1030085188

Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

 

СПРАВКА
за състава на назначените органи за управление и контрол през 2021 в НЕК ЕАД
писмо № 92-00-81-519/28.09.2022 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол

Screenshot 2022 10 19 095831


Систематизирана информация за извършените разходи за персонал

Период на отчитане : 2021 г.

Screenshot 2022 10 19 095927