Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото” към дата 16.10.2020г.