Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

НЕК ЕАД развива активна международна дейност в съответствие с държавната и отраслова политика за интегриране към европейските структури.

Членство в международни организации

 

Корпоративен член на WEC

www.worldenergy.org Компанията е корпоративен член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), който представлява България в Световния енергиен съвет – WEC.

 

Сътрудничество с международни организации

Продължават връзките и сътрудничеството ни с организации като USEA, IAEA, ICOLD и други.

 

Връзки с обществеността

Основният стремеж на НЕК ЕАД е правдивото и прозрачно представяне в медийното пространство на дейността на компанията, както и поддържане на положително медийно присъствие. Осъществява се ежедневна връзка с медиите и се предоставят персонални разяснения на журналистите по интересуващи ги въпроси. В периодичния печат регулярно се публикуват отговори на запитвания и съобщения, свързани с дейността на компанията. Организират се тематични пресконференции и интервюта с ръководители на компанията с цел представяне позицията на компанията по определени събития и предоставяне на актуална, точна и съдържателна информация. В проблемни ситуации стремежът на НЕК ЕАД е открита и пряма комуникация с медиите с цел правилно и точно отразяване на даден проблем за постигане на доверие в обществеността. В тази насока са и усилията за превръщане на медиите в посредници между интересите на компанията и обществото.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук