Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

„Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Анализ на ефекта от Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Финансови отчети на НЕК ЕАД

 

Финансов отчет на НЕК за 2014 година. (PDF):


 


ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕК ЕАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

 


Финансов отчет на НЕК за 2007 година. (PDF):

Индивидуален годишен финансов отчет към 31 декември 2007 година
и независим одиторски доклад.

 


ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕК ЕАД ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

 

17 юни 2008 г., Софияfin

 

Годишни доклади на НЕК ЕАД

finance3

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на прекъсвачи и резервни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на релейни защити в...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук