Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg
Външни услуги предоставяни от Предприятие "Язовири и каскади"1. Изготвяне на Проект за геодезическа КИС на язовирна стена и съоръжения:
1.1 геодезическа снимка;
1.2 опорна геодезическа мрежа и наблюдавани точки по стената;
1.3 начално (нулево) измерване.

2. Изработване на нивелачни репери, центрирни устройства, центриращи устройства и наблюдателни марки.
3. Извършване на редовни измервания по програма за технически контрол на геодезическа КИС на язовирни стени.
4. Хидрографски измервания на малки обекти до 200 дка, посредством GPS, ехо-лот, специализиран софтуер и лодка.
5. Физикохимичен анализ на язовирна вода. Изследване за химична и механична суфозия.
6. Изготвяне на Проект за пиезометри на язовирни стени.
7. Изготвяне на програма за технически контрол на малки язовирни стени.
Изброените до тук услуги са строго специфични и стойността им пряко зависи от самия обект. Цената на услугата ще се определя конкретно за всяка отделна задача, съобразявайки се с вложения труд, материали, консумативи, вътрешни правила, действащата нормативната уредба и счетоводната политика на Компанията.
Забележка:
- Цените за извършваната дейност в проектиране и измервания по т. 1, 3 и 4 се определят съгласно "Наредба 1 от 17.05.2004 г. за определяне на минимални цени в инвестиционното проектиране", конкретно за всеки обект.
- Единичните цени за изработване на изделия по т. 2 ще се определят от количеството и цената на материалите и часова ставка съгласно нормативите на Предприятие "Язовири и каскади".

За контакти:

Предприятие "Язовири и каскади"
Адрес: София 1000, ул. "Лавеле" 26 П.К. 748
Тел: (+359 2) 988 56 15
Факс: (+359 2) 988 19 41
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб адрес: www.dams.nek.bg

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2