Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 март 2015 г. до 15 март 2015 г. , с реф. № 15TE8300004

Документи

Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 март 2015 г. до 15 март 2015 г. , с реф. № 15TE8300002

Документи

Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 март 2015г. до 31 март 2015 год., с реф. № 15TE8300001

Документи

Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 декември 2014г. до 31 декември 2014 год., с реф. № 14TE8300057

Документи

„Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 ноември 2014г. до 31 декември 2014 год., с реф. № 14TE8300055”

Документи

Тръжни документи № 14TE8300052 за продажба на електрическа енергия за периода от 1 октомври 2014 г. до 31 октомври 2014 г.

Документи

Тръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода от 01 септември 2014г. до 30 септември 2014 год., с реф. № 14TE8300048

Документи

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2