Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Изграждане на битова канализационна мрежа за сградите на НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по съществуващ проект, съпроводено с доставка и монтаж на ПСОВ"

Реф. №: 18ИП-050А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9077974


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2018 г.
Условия за участие02.07.2018 г.

Наименование: "Прединвестиционно проучване за подмяна на бързопадащ таблен затвор на ГНД за ВЕЦ "Пасарел", яз. район "Искър"

Реф. №: 18ИП-Р60А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9077540


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие21.06.2018 г.
Обява21.06.2018 г.
Снимков материал21.06.2018 г.
Поглед откъм водната страна21.06.2018 г.
Схема на достъп на шахтата на БПЗ21.06.2018 г.
Схема на началото на ГНД ВЕЦ Пасарел21.06.2018 г.
Табла и напомпващо уплътнение21.06.2018 г.
Работен план на горната част на савачната кула21.06.2018 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти27.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.06.2018 г.

Наименование: Ремонт на 1 фаза от високомощен прекъсвач АВВ тип HPL 400, задвижване BLG 1002, ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 18РП-150А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076821


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.06.2018 г.
Условия за участие05.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.06.2018 г.
Протокол25.06.2018 г.

Наименование: "Изпълнение по проект на вентилационни инсталации във ВЕЦ "Пещера"

Реф. №: 18ИП-Х50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076757


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява01.06.2018 г.
Условия за участие01.06.2018 г.
Работен проект - част Отопление и вентилация01.06.2018 г.
Работен проект - част Електро01.06.2018 г.
Работен проект - част Пожарна безопасност01.06.2018 г.
Схема - ОВ01.06.2018 г.
Схеми - Електро01.06.2018 г.
Вент. 520 ОВ01.06.2018 г.
Вент. 531.7 ОВ01.06.2018 г.
Вент. 520 Ел.01.06.2018 г.
Вент. 531.7 Ел.01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.06.2018 г.

Наименование: "Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-260А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076753


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява01.06.2018 г.
Условия за участие01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти03.07.2018 г.

Наименование: Доставка на газанализатори и уреди за проверка употребата на алкохол в две обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076386


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2018 г.
Условия за участие22.05.2018 г.
Разяснения01.06.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти12.06.2018 г.
Протокол27.06.2018 г.

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София"

Реф. №: 18АС-219А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2018 г.
Условия за участие22.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти13.06.2018 г.
Протокол27.06.2018 г.

Наименование: "Доставка на косачки и храсторези за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т60А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076137


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.05.2018 г.
Условия за участие16.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти07.06.2018 г.
Протокол22.06.2018 г.
Договор - ОП 111.07.2018 г.
Договор - ОП 411.07.2018 г.
Съобщение - прекратяване на ОП 311.07.2018 г.

Наименование: Доставка на изделия от метални нишки за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18РП–Р60А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9075888


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява10.05.2018 г.
Условия за участие10.05.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.05.2018 г.
Протокол25.06.2018 г.

Наименование: Закупуване на ново обзавеждане за 9 бр. стаи и 9 бр. апартаменти – корпусна мебел, легла и мека мебел за ПД „Енерго -1“ Варна“

Реф. №: 18ИП-019А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9075554


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.05.2018 г.
Условия за участие02.05.2018 г.
Протокол23.05.2018 г.
Договор19.06.2018 г.

Наименование: "Проектиране и изпълнение на шумопочистващ механизъм за решетките на изравнител "Клисура"

Реф. №: 18ИП-460А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073856


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.03.2018 г.
Условия за участие14.03.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.04.2018 г.
Протокол03.05.2018 г.
Договор30.05.2018 г.

Наименование: "Доставка на хидромеханично оборудване за ВЕЦ "Мала Църква"

Реф. №: 18ИП-Х50А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073637


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.03.2018 г.
Условия за участие08.03.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.03.2018 г.
Протокол13.04.2018 г.
Договор11.05.2018 г.

Наименование: Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир “Белмекен”

Реф. №: 18ИП-Х60А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9073361


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.02.2018 г.
Условия за участие27.02.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.03.2018 г.
Протокол04.04.2018 г.
Договор04.05.2018 г.

Наименование: „Доставка на природен газ за нуждите на ПОК „Енерго” Пампорово

Реф. №: 18ТП-490А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.02.2018 г.
Договор12.03.2018 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в три обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-119А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9072445


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява24.01.2018 г.
Условия за участие24.01.2018 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти01.02.2018 г.
Протокол12.02.2018 г.
Договор ОП101.03.2018 г.
Договор ОП201.03.2018 г.
Договор ОП301.03.2018 г.

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София"

Реф. №: 17АС-219А113

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9072152


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.01.2018 г.
Условия за участие11.01.2018 г.
Протокол01.03.2018 г.
Съобщение - прекратяване23.03.2018 г.

Наименование: "Ремонт на язви по бутални и указателни пръти в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-Р60А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.01.2018 г.
Приложения05.01.2018 г.
Приложение 1 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 1 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Приложение 2 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 2 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Приложение 3 към ТС - ОП 105.01.2018 г.
Приложение 3 към ТС - ОП 205.01.2018 г.
Протокол29.01.2018 г.
Договор - ОП 107.03.2018 г.
Договор - ОП 207.03.2018 г.

Наименование: "Доставка на компютърна техника за нуждите на НЕК ЕАД"

Реф. №: 17ИП-219А101

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071789


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява21.12.2017 г.
Условия за участие21.12.2017 г.
Съобщение - прекратяване15.01.2018 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции

Реф. №: 17TП-В19А106

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071247


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.12.2017 г.
Условия за участие06.12.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.12.2017 г.
Протокол15.01.2018 г.
Договор - ОП 516.02.2018 г.
Договор - ЛО401.03.2018 г.

Наименование: "Ремонт асфалтова настилка по короната, пукнатини по площадка десен скат", язовирен район "Александър Стамболийски"

Реф. №: 17РП-В60А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9071246


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.12.2017 г.
Условия за участие06.12.2017 г.
Протокол31.01.2018 г.
Договор15.02.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2