Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир "Въча" – проектиране и изпълнение"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец28.07.2020 г.
Удължаване на срока28.07.2020 г.
Индикативно предложение28.07.2020 г.

Наименование: ВЕЦ "Пещера" - Нови въздухоохладители за охладителна система на генераторите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 - проектиране, доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец27.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Наименование: ВЕЦ "Алеко" - Маслоохладители за турбинни лагери на ХГ-1, 2 и 3 - доставка на 2 (два) броя (комплект)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец27.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Наименование: ВЕЦ "Батак" - Въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 - доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип А24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип Б24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Наименование: ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 – доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Чертеж24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.

Наименование: Ремонт на 3 бр. асансьорни уредби монтирани в язовирна стена на яз. „Кърджали“, подрайон Кърджали към ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативни предложения22.07.2020 г.

Наименование: Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.07.2020 г.
Техническа спецификация22.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец22.07.2020 г.
Удължаване на срока22.07.2020 г.
Индикативно предложение 122.07.2020 г.
Индикативно предложение 222.07.2020 г.
Индикативно предложение 322.07.2020 г.

Наименование: Рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ – проектиране и изпълнение, ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.07.2020 г.
Приложение 221.07.2020 г.
Индикативно предложение 121.07.2020 г.
Индикативно предложение 221.07.2020 г.

Наименование: „Двугодишна доставка на инертни материали /кварцов пясък/ в обособени позиции за база управление Пловдив, ПВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.

Наименование:  "Доставка на релейни защити в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.
Индикативно предложение14.07.2020 г.

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на дограма за сгради, собственост на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 1 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 2 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 3 - образец10.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 110.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 210.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 310.07.2020 г.

Наименование: „Доставка на камиони в обособени позиции“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.07.2020 г.
Уведомление31.07.2020 г.

Наименование: „Доставка и монтаж на WEB базирано нивомерно устройство за язовир „Батак


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.07.2020 г.

Наименование: „Изграждане на безжична свързаност с водовземна кула на язовир „Искър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.07.2020 г.

Наименование: „ВЕЦ „Видима“ – Сух силов трансформатор 6,3/0,4 kV 100 kVA за собствени нужди на централата – доставка"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация03.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.
Индикативно предложение03.07.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук