Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД  е получила...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Предстоящи търгове на НЕК ЕАД   Предвид...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи- 2 броя, ВЕЦ „Ивайловград“;
Обособена позиция № 2: ВЕЦ „Мала Църква“ Операторска станция- 1 брой- доставка на хардуер, софтуер и лицензи;
Обособена позиция № 3: ВЕЦ „Мала църква“ – Рехабилитация на система за управление и сигнализация на общостанционни съоръжения


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.01.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 223.01.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 223.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 223.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.
Индикативно предложение - ОП 323.01.2020 г.

Наименование: „Доставка на софтуерни лицензии за нуждите на Национална електрическа компания /НЕК/ ЕАД в обособени позиции“

Реф. №: 19 ИП-Р19А053


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация14.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на помпи и компресор в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-В50А030


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация - ОП 112.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 412.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 512.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 912.11.2019 г.
Пазарна консултация - ОП 1112.11.2019 г.

Наименование: Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“, язовирен район „Копринка“

Реф. №: 19РП–260А056


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация21.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на разпределителни трансформатори Ср. Н в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-250А040


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарни консултации08.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на комуникационно оборудване в НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ИП-М19А032


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 06.08.2019 г.
Пазарна консултация 1 06.08.2019 г.
Пазарна консултация 2 06.08.2019 г.
Пазарна консултация 3 06.08.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на материали...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на заваръчни апарати в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на резервни части, възли,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук