Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Съгласно издадената от КЕВР Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група, ДПИ НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по независещи от клиента причини.

Продажбата на електрическа енергия от ДПИ НЕК ЕАД на клиента се извършва съгласно отчетените показания на средство за търговско измерване по тарифен план „една скала“ с една и съща цена през всичките часове на денонощието.

Документи

  „Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ”

  „Договор за комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ”

  „Правила за работа с потребители на ДПИ”.

  „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“ , приета с решение по т.2 от Протокол №110/18.07.2013 г., на ДКЕВР на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката.

 

Цени

Съгласно чл.100, ал. 1 от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД, в качеството си на доставчик от последна инстанция има право да сключва сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени.

Средната продажна цена на електрическата енергия, доставяна от ДПИ НЕК ЕАД включва надценка в размер на 3 на сто от действително извършените разходи за закупуване на електрическа енергия, съгласно „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“.

НЕК ЕАД, в качеството си на доставчик от последна инстанция обявява:

 

Цена за продажба на електрическа енергия за месец август 2020г.

Тарифен план

Единична цена лв./кВтч

Една скала

0,13528

 

 

 

 

 

Обявената цена не включва:

  • ДДС;
  • разходи за балансираща енергия;
  • акциз;
  • цена за „задължение към обществото”.

Имейл адрес за клиенти на ДПИ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук