Програма Кадрови резерв на НЕК ЕАД

С много предколедно настроение, професионален интерес и активно участие премина срещата между представители на НЕК и студенти първи и втори курс от специалност „Хидротехническо строителство“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия. „Професионални възможности и кариера в НЕК“ представиха инж. Матей Матеев, мениджър проекти и инж. Бейхан Дъглов, инженер Хидроенергийно строителство – и двамата възпитаници на УАСГ от същата специалност. Освен дейността, постиженията и успехите на компанията, нашите колеги представиха пред студентите ХТС възможен кариерен път и професионални предизвикателства, както по време на обучението им, така и в първите стъпки на професионалния им път в НЕК. Анета Димитрова, ръководител Администриране, обучения и социални програми, представи стажантски програми, възможности за реализация, кариера и развитие на младите таланти в компанията. Представените теми предизвикаха интересни дискусии и обсъждания, както в посока на  стипендии, стажове и практики, така и по професионални казуси и теми при защита на проекти и изпити по специалните дисциплини, свързани с изграждане, експлоатация и рехабилитация на стратегически хидросъоръжения в страната, които са част от обектите в състава на НЕК. Срещата е етап Въвеждане на студентите от УАСГ специалност „Хидротехническо строителство“ в изпълнения на проект КАДРОВИ РЕЗЕРВ на НЕК ЕАД.Подписахме Меморандум за сътрудничество с ТУ

Следвайки стратегията на НЕК за ползотворно партньорство с висшите учебни заведения, изпълнителният директор на компанията инж. Мартин Георгиев и ректорът на Technical University of Sofia проф. дн инж. Иван Кралов подписаха меморандум за сътрудничество. ТУ-София е най-големият технически университет в страната и може да се гордее както със своите традиции, така и с редица иновативни практики в образованието.

Целта на подписания меморандум за сътрудничество е да осигури повече възможности за кариерно развитие на студенти от ТУ-София чрез посещения на място в обекти на НЕК, срещи с експерти от компанията, организация на учебни и преддипломни стажове и други инициативи. Поставяйки фокус върху практическото обучение на студенти и докторанти в Университета, НЕК ще допринесе за реализацията им като висококвалифицирани кадри.

Проф. Кралов подчерта значението на енергетиката като ключов отрасъл и необходимостта от постигането на синергия между експертния капацитет на висшето образование, динамиката на бизнеса и потенциала на младите хора в България.

„За нас е чест да работим съвместно, за да задълбочим и развием дългогодишното ни партньорство, да издигнем отново авторитета на професията енергетик“, каза инж. Георгиев. „Впечатлени сме от инициативността, визионерското мислене и новаторските подходи, които ръководството, преподавателите и студентите на Университета развиват.“

След подписването на меморандума ректорът на ТУ-София запозна гостите от НЕК с дейността и иновациите в Националния център по мехатроника и чисти технологии – най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната.

IMG 0771

IMG 0782 2

Срещнахме се със студенти от УАСГ

Във връзка с честването на 80 години от основаването на Университета по архитектура, строителство и геодезия НЕК бе поканена за участие в събитията по тържественото отбелязване на юбилея, които се състояха в УАСГ в периода 09-11.11.2022 г.

В организираната от УАСГ международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“ участваха колеги от предприятие Язовири и каскади и от Централно управление на НЕК.  Програмата на тридневната конференция включваше множество и интересни лекции и презентации, разпределени в различни научни сесии.

На щанда НЕК в централното фоайе на УАСГ студентите се запознаха с експерти от компанията и научиха повече както за нашата дейност, така и за възможностите за стаж и професионална реализация. Предприятие Язовири и каскади на НЕК има дългогодишно ползотворно сътрудничество с УАСГ, като голяма част от инженерния актив на предприятието са възпитаници на учебното заведение. УАСГ е университет с дългогодишни традиции в подготовката на кадри в областта на хидростроителството, които са от съществено значение за дейността на НЕК.Подписахме Меморандум за сътрудничество с УАСГ

В изпълнение на стратегията на Националната електрическа компания за задълбочаване и развиване на партньорските взаимоотношения с висшите учебни заведения изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев и ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. д-р инж. Иван Марков подписаха меморандум за сътрудничество.

УАСГ е университет с дългогодишни традиции в подготовката на кадри в областта на хидростроителството, които са от съществено значение за дейността на НЕК. Подписаният меморандум ще осигури по-добри възможности за кариерно развитие и на студентите от Хидротехнически факултет, включително чрез организиране на посещения на място в сгради и съоръжения на НЕК, срещи с практици и експерти – служители на НЕК, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи.

Инж. Мартин Георгиев подчерта, че ползотворните отношения между НЕК и УАСГ са ключови за успешната професионална реализация на студените от Хидротехническия факултет, които изучават една изключително комплексна и значима специалност – Хидростроителство. Изискват се много труд, последователност и упоритост за овладяване на тази материя. Ние искаме да подкрепим студентите в техните усилия и да им вдъхнем увереност, че личните им постижения в бъдеще ще бъдат в полза на обществото и чрез професията си ще допринесат за енергийната сигурност на страната.

IMG 20221103 150851 изрязана

smile