Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

 • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
  signali@nek.bg

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Основните дейности на компанията са:


  • Производство на електрическа енергия
  • Централизирани покупки и продажби на електрическа енергия
  • Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа
  • Внос и износ на електрическа енергия
  • Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството
  • Инвестиционна дейност
  • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на енергия

 

АНТИКОРУПЦИЯ

Съгласно определението, съдържащо се в чл. 2 от Гражданска конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

Ако имате информация за конкретни корупционни прояви и/или нарушения извършени от служител/и на НЕК ЕАД, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • горещата телефонна линия: +359 2 9263702;
 • факс: +359 2 9263597;
 • чрез деловодството на дружеството;
 • по пощата

Внимание!
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

За по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, е желателно да представите доказателства за откритите нарушения.

Процедура

ОБЯВЛЕНИЕ

НЕК ЕАД кани всички заинтересовани страни относно прехвърляне и придобиване на гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници/ NEK EAD invites all interested parties to transfer and acquire guarantees of origin for electric energy from renewable sources.

ПОКАНА за прехвърляне на гаранции за произход / INVITATION to transfer guarantees of origin

В изпълнение на разпоредбите на чл. 100, ал. 4 от ЗЕ за заплащане на Обществения доставчик от производители и търговци, доставящи електроенергия на крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Р. България, цена в левове на консумиран от тях MWh за "задължения към обществото" по методика, одобрена от ДКЕВР, Ви информираме, че НЕК ЕАД разработи типов договор за регламентиране търговските отношения в тази посока. Типовия договор може да изтеглите от тук:

 Договор по чл. 100, ал. 4 от ЗЕ

НЕК ЕАД, на основание чл.128 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (публикувана в ДВ бр. 33/ 2013 год.), стартира процедура за публично обсъждане на проект на Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и на Правила за работа с потребители на енергийни услуги на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна инстанция. Проектите на Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и на Правила за работа с потребители на доставчик от последна инстанция могат да бъдат прочетени на посочените по-долу линкове, както и ще бъдат предоставени на разположение в деловодството на ЦУ на НЕК ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Веслец" № 5. Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция Правила за работа с потребители на доставчик от последна инстанция Предложения и коментари по проектите на Общите условия и на Правилата могат да бъдат изпращани до 14.08.2013 год. включително, на адрес: гр. София, ул. "Веслец" № 5, ЦУ на НЕК ЕАД, Дирекция "Търговия с електрическа енергия". Публичното обсъждане на проектите ще се състои на 15.08.2013 год. в 14:00 часа, в гр. София, ул. "Триадица" № 8, Пресцентър на НЕК ЕАД.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук