Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

 • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
  signali@nek.bg

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Основните дейности на компанията са:


  • Производство на електрическа енергия
  • Централизирани покупки и продажби на електрическа енергия
  • Снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа
  • Внос и износ на електрическа енергия
  • Строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството
  • Инвестиционна дейност
  • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на енергия

 

АНТИКОРУПЦИЯ

Съгласно определението, съдържащо се в чл. 2 от Гражданска конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

Ако имате информация за конкретни корупционни прояви и/или нарушения извършени от служител/и на НЕК ЕАД, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • e-mail на изпълнителния директор: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • горещата телефонна линия: +359 2 9263702;
 • факс: +359 2 9263597;
 • чрез деловодството на дружеството;
 • по пощата

Внимание!
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

За по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, е желателно да представите доказателства за откритите нарушения.

Процедура

В изпълнение на разпоредбите на чл. 100, ал. 4 от ЗЕ за заплащане на Обществения доставчик от производители и търговци, доставящи електроенергия на крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Р. България, цена в левове на консумиран от тях MWh за "задължения към обществото" по методика, одобрена от ДКЕВР, Ви информираме, че НЕК ЕАД разработи типов договор за регламентиране търговските отношения в тази посока. Типовия договор може да изтеглите от тук:

 Договор по чл. 100, ал. 4 от ЗЕ

НЕК ЕАД, на основание чл.128 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (публикувана в ДВ бр. 33/ 2013 год.), стартира процедура за публично обсъждане на проект на Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и на Правила за работа с потребители на енергийни услуги на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна инстанция. Проектите на Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и на Правила за работа с потребители на доставчик от последна инстанция могат да бъдат прочетени на посочените по-долу линкове, както и ще бъдат предоставени на разположение в деловодството на ЦУ на НЕК ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Веслец" № 5. Общи условия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция Правила за работа с потребители на доставчик от последна инстанция Предложения и коментари по проектите на Общите условия и на Правилата могат да бъдат изпращани до 14.08.2013 год. включително, на адрес: гр. София, ул. "Веслец" № 5, ЦУ на НЕК ЕАД, Дирекция "Търговия с електрическа енергия". Публичното обсъждане на проектите ще се състои на 15.08.2013 год. в 14:00 часа, в гр. София, ул. "Триадица" № 8, Пресцентър на НЕК ЕАД.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2